Disclaimer

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze website is van Corticy Leisure Group B.V. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Corticy Leisure Group B.V is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website.
Corticy Leisure Group B.V behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Corticy Leisure Group B.V niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyrights

Op de inhoud van deze site rusten eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudingen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Corticy Leisure Group B.V

Websites van derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.

Onderlinge verwijzingen

Linken en verwijzen naar pagina’s van deze website mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Wij stellen het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.